ประกาศขายทอดตลอดพัสดุ

วันที่: 27 ก.ค. 2566 14:28 น. / อ่านแล้ว 728 ครั้ง

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ  โดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี  ๒๕๖๖  จำนวน  ๒๐  รายการ  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้