ทำเนียบบุคลากร

วันที่: 24 ม.ค. 2563 05:55 น. / อ่านแล้ว 3,161 ครั้ง

นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

                                 

    นายสมคิด พินธุนิบาต                   ทดสอบ ทดสอบ                     ทดสอบ ทดสอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์             ทดสอบ ทดสอบ                     ทดสอบ ทดสอบ