ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่: 16 มิ.ย. 2566 15:21 น. / อ่านแล้ว 745 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)