ไขคำตอบ...ทำไมวัคซีน Sinovac ฉีดให้กับผู้มีอายุ 18-59 ปี

วันที่: 1 มี.ค. 2564 10:03 น. / อ่านแล้ว 713 ครั้ง

ไขคำตอบ...ทำไมวัคซีน Sinovac ฉีดให้กับผู้มีอายุ 18-59 ปี

จากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ข้อมูลของวัคซีน Sinovac ยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ที่อายุเกิน 60 ปีมีจำนวนน้อย จากการศึกษาในระยะที่ 1 - 3 ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่เกือบร้อยละ 4

ทางคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉินกับผู้ที่มีอายุ 18 - 59 ปี

เช่นเดียวกันทำไมไม่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี ก็เพราะยังไม่มีข้อมูลในการศึกษาในกลุ่มอายุดังกล่าว ในทางปฏิบัติจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้

ในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีข้อมูลการฉีดในผู้สูงอายุมากเพียงพอก็จะขยับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุต่อไป

ในวันข้างหน้าหรือในระยะเวลาอันใกล้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะขยับอายุขึ้นไปเมื่อมีข้อมูลมากพอ

ถ้าผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าและมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด-19 และเกิดอันตรายได้สูง อย่างเช่นคุณหมอจังหวัดมหาสารคามก็สามารถที่จะให้ได้ แต่จะต้องประเมินประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนมากกว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น โดยแพทย์ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดและเจ้าตัวยินดีรับความเสี่ยงก็สามารถทำได้ด้วยความยินยอมของผู้นั้น

ความเห็นส่วนตัวในระยะเวลาอันใกล้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก็จะมีเพิ่มขึ้นและคงจะได้ฉีดกันทุกคน อดใจรอ

ข้อมูล : นพ.ยง ภู่วรวรรณ
และขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์