สถานการณ์ Covid-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่: 31 พ.ค. 2564 10:09 น. / อ่านแล้ว 1,188 ครั้ง

  • ผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ
  • ณ วันที่ 31 พ.ค. 64
  • เพิ่มขึ้น 6 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 398 ราย
  • รักษาหายแล้ว 267
  • ยังคงรักษาอยู่ 128 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 3 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความพูดว่า "COVID-19จังหวัดศรีสะเกษ ังหวttศrolะเกษ ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้กาวะจุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ระลอก เมษายน 2564 วันที่ พฤษภาคม 2564 เพิ่มวันนี้ ราย สะสม เมืองจันทร์ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ราย ห้วยทับทัน กันทรารมย์ เมืองศรีสะเภษ ราย เสียชีวิตสะสม รักษาหายเพิ่มวันนี้ ราย รักษาหายสะสม 267 ราย รักษาอยู่ 128 ราย พบผู้ติดเชื้อในช่วง1-2 )ชอดผู้ป้วยโควัต-19แะกม ขุนหาญ (38) ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ระลอก เมษายน 2564 ที่ยังรักษาอยู่ พฤษภาคม 2564 รพ.ราษ์ไศล รพ.อุทุมพรพิสัย รพ.ศรีสะเกษ ราย บึงบูรพ์ โพธิ์ศรีสุวรรุณ ยังรักษาอยู่ รพ.ศรีสะเกษ 59 22 21 ราย Hospitel Hospitel ราย รพ.ราชีไศล กันทรารมย์ รพ.กันทรลักษ์ รพ.พยุห์ รพ.พยุห์ รพ.กันทรลักษ์ ราย รพ.อุทุมพรพิสัย รพ.กันทรารมย์ ภูสิงห์ รพ.กันทรลักษ์ พ.ค.64 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ แยกรายวัน 15 20"