สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทย

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:54 น. / อ่านแล้ว 1,036 ครั้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "COVID-19 สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 31 ตั้งแต่ เมษายน 2564 พ.ค.64 ผู้ติดเชื้อใหม่ จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง +3,532 ราย +1,953 ราย +5,485 ราย หายป่วยกลับบ้าน +3,101 ราย รวม หายป่วยสะสม ตังแต่ เมษาย 2564 80,919 ราย ผู้ป่วยสะสม เมษายน2564 เมษายน 130,929 130 ราย สรุปสถานการณ์ ศนย์ข้อมูล COVID-19 じ สายด่วน 1111 เสียชีวิต 19 ราย EOC กระทรวงสาธารณสุข 31 พฤษภาคม 2564"